Sertifiseringer

Reparasjon:

Smart Retur er sertifisert av Green Cargo for reperasjon av Europaller.
Dette innebærer at vi har krav til sortering, og reparasjon av Europaller.
Både når det gjelder spesialspiker og måten disse er spikret på, samt trematerialer
som brukes ved utskifting, gjelder strenge krav.
Det Norske Veritas er kontrollorganet for denne sertifiseringen.

Varmebehandling:

Alt trevirke som importeres til Norge, skal etter Mattilsynets regelverk varmebehandles for å eliminere skadegjørere. Smart Retur er godkjent og sertifisert etter den internasjonale standarden ISPM 15 – og har lisens fra Mattilsynet for varmebehandling av tre paller og tre emballasje.

Prosessen for behandling av trevirke gjennomføres i vårt hovedlager på Langhus.Trevirket varmes opp til en kjernetemperatur på 56 grader celsius i 30 minutter, for å drepe trelevende skogskadegjørere.

Smart Retur er lisensiert av mattilsynet for å kunne merke produktene i henhold til ISPM 15.
NO-991824111 er lisens nummer til Smart Retur

I følge ISPM 15 må man gjennomføre HT og DB, men KD er frivillig.

Les om treemballasje på mattilsynet sine sider